Certificat calitate

Best Horeca are un Sistem de Management al Calitatii implementat si certificat in anul 2015, in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008.

  În conformitate cu strategia Best Horeca privind managementul calităţii, o atenţie specială este acordata proceselor sistemului de management al calităţii, prin integrarea proceselor în desfasurare în relaţiile cu clienţii.

SC. BEST HORECA S.R.L cu Sediul social : Bucuresti, strada Depozitului, nr 48, Sector 3, avand numarul de inregistrare la Registrul Comertului J40/503/2011, in calitate de distribuitor asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca produsele livrate conform facturii fiscale indeplinesc cerintele aplicabile, prevazute in urmatoarele acte normative:

HG 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele distinate sa vina in contact cu produsele alimentare.

– Regulamentul Parlamentului European 1935/2004 privind materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu produsele alimentare.

– Regulamentul nr 10/2011 al Comisiei din data de 14.01.2011 privind materialele si obiectele din plastic destinate sa vina in contact cu produsele alimentare.