Termeni si conditii


1. Aspecte generale și detalii companie (best-horeca.ro)

1.1. Informațiile prezentate pe domeniul www.best-horeca.ro sunt proprietatea BEST HORECA SRL ., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Str. Depozitului 48 C, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/503/2011, cod unic de înregistrare fiscala RO27921791 (denumit în continuare ”best-horeca.ro”).

1.2. Prezentul document stabilește termenele și condițiile de utilizare a acestui site web și condițiile de achiziționare a produselor și serviciilor comercializate prin intermediul acestui site web (denumit în continuare “Termene și condiții”) sau în cadrul unei comenzi efectuate telefonic/whatsapp. Politica de retur, Politica de confidențialitate best-horeca.ro, precum și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte integranta din aceste Termene și Condiții și sunt puse, de asemenea, la dispoziția dumneavoastră în cadrul paginii web.

1.3. Accesarea și utilizarea website-ului, în scop informativ sau comercial, presupune acceptarea Termenelor și Condițiilor Generale redate.

1.4. Prin acceptarea Termenelor și a Condițiilor, Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul declara că a citit și luat la cunoștință și prevederile Politicii de retur, Politicii de confidențialitate și ale altor documente referite în cuprinsul acestor Termene și Condiții generale și că este, de asemenea, de acord cu Politica de retur, Politica de confidențialitate best-horeca.ro, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document. Daca nu sunteți de acord cu Termenele și Condițiile sau cu oricare dintre prevederile Politicii de retur și/sau ale Politicii de confidențialitate best-horeca.ro și/sau ale oricărui alt document referit mai jos, vă rugam să nu utilizați acest site web.

1.5. Utilizatorii/Vizitatorii site-ului trebuie să citească cu atenție Termenele și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia sau prin contactare telefonică.

1.6. best-horeca.ro își rezervă dreptul de a modifica și actualiza prezentele termene și condiții, fără o informare prealabilă a utilizatorului. Actualizarea și modificarea termenelor și condițiilor poate avea loc în vederea respectării eventualelor noi dispoziții legale, ca urmare a schimbării practicii comerciale a Vânzătorului, etc.. Raporturile juridice, respectiv operațiunile comerciale, sunt guvernate de termenii și condițiile valabile la momentul realizării acestora.

1.7. În cazul în care utilizatorii au întrebări cu privire la Termene și Condiții aceștia pot contacta un operator best-horeca.ro la numărul de telefon 0723 293 680, de luni până vineri, cu excepția zilelor libere legale, între orele 08:00 – 17:00, sau la adresa de email vanzari@best-horeca.ro.

1.8. Date de contact:

BEST HORECA SRL (denumirea comercială ”best-horeca.ro”)

Sediul social în Str. Depozitului 48 C

Telefon: 0723 293 680 (linii telefonice cu tarif normal)

Aplicația mobilă Whatsapp: 0723 293 680

Serviciul clienți pentru comenzi online: vanzari@best-horeca.ro

Informații generale: vanzari@best-horeca.ro

Sugestii, Impresii și Reclamații: vanzari@best-horeca.ro

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/503/2011

Cod de Înregistrare Fiscala: RO27921791

2. Termene și definiții

2.1. Termenele și Condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri/produse, precum și serviciilor comercializate de către best-horeca.ro, prin intermediul site-ului sau, www.best-horeca.ro precum și în cadrul comenzilor efectuate telefonic/whatsapp. În cuprinsul Termenelor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

2.2. best-horeca.ro – este denumirea comerciala a BEST HORECA SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Str. Depozitului 48 C, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/503/2011, cod unic de înregistrare fiscală RO27921791.

2.3. Document – prezentele Termene și Condiții.

2.4. Vânzător – societatea comercială BEST HORECA SRL (best-horeca.ro).

2.5. Practici comerciale – practicile comerciantului în relația cu consumatorii, respectiv orice acțiune, omisiune, comportament, demers sau prezentare comerciala, inclusiv publicitate și comercializare, efectuate de un comerciant, în strânsă legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor.

2.6. Cumpărător – persoana fizică majoră, persoana juridică sau orice entitate recunoscută de lege care efectuează o Comandă în Site sau telefonic/whatsapp. Cumpărători pot fi doar persoanele fizice / juridice ce au capacitate deplină de exercițiu.

2.7. Client – persoana fizică majoră, persoana juridică care are sau obține acces la conținut (astfel cum este acesta definit la pct. 2.11. din prezenta) prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către best-horeca.ro (telefonic, electronic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent intre best-horeca.ro și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT. Client poate fi doar persoana fizică / juridică ce are capacitate deplină de exercițiu.

2.8. Utilizator – orice persoană fizică / juridică înregistrată pe Site, care prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termene și Condiții.

2.9. Vizitator – orice persoană fizică care vizitează www.best-horeca.ro indiferent daca plasează sau nu o comandă online.

2.10. Consumator – orice persoana fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.

2.11. Conținut:

i. Toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic.
ii. Toate informațiile cuprinse în emailurile trimise de către Vânzător Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului prin mijloace electronice sau orice alt mod de comunicare disponibil, fie direct, fie prin reprezentant.
iii. Date referitoare la Vânzător, detalii de contact sau de identificare juridică.

2.12. Site / Website – domeniul www.best-horeca.ro și subdomeniile acestuia.

2.13. Secțiune – o secțiune de pe site-ul web www.best-horeca.ro.

2.14. Cont – secțiune a magazinului virtual, care presupune existenta unei adrese de email valide și a unei parole care aparțin Clientului/ Cumpărătorului/Utilizatorului care îi permite acestuia plasarea Comenzii online și care conține detalii referitoare la datele Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului (de ex. adrese de livrare, date facturare salvate, etc.), istoricul comenzilor, informații despre Newsletter și evaluări acordate Produselor.

2.15. Coșul meu – secțiune din site/cont ce permite Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze.

2.16. Favorite – secțiune din site/cont care permite Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze o lisia a Bunurilor/Serviciilor pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții.

2.17. Comanda – modalitate de comunicare virtuala intre Client și best-horeca.ro, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului sau telefonic, intenția de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site. .

2.18. Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site.

2.19. Avans – Procent intre 50-100% din valoarea comenzii, perceput în cazul comenzilor speciale, a importurilor de produse care nu sunt permanent în stoc, sau a altor comenzi atipice.

2.20. Bunuri și servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comanda care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a unei comenzi.

2.21. Contract – contractul încheiat în formă electronică între best-horeca.ro și Client/Cumpărător prin intermediul magazinului virtual www.best-horeca.ro, având ca obiect produsele / serviciile selectate prin funcția ”Comanda online” sau comandate telefonic/whatsapp printr-un agent de vânzări best-horeca.ro. Acest contract are natura juridică a contractului la distanța încheiat între vânzător și cumpărător și nu necesită prezența fizică a nici uneia dintre părți.

2.22. Newsletter – Mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv prin poșta electronică (email, SMS, whatsapp) cu privire la bunurile și serviciile și/ sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fară niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

2.23. Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/ sau Serviciu de către Vânzător Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

2.24. Preț de ofertă / Preț promoțional / Prețul redus – prețul de referință, respectiv cel mai scăzut preț practicat de către Vânzător cel puțin în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preț asupra Bunului. În condițiile legii, Prețul de ofertă/promoțional/redus poate fi menținut și în condițiile unei reduceri succesive, treptate.

2.25. Preț de Vânzare – contravaloarea Bunului, pretinsă și solicitată de către Vânzător, evidențiată corespunzător Cumpărătorului/Clientului/Utilizatorului.

2.26. Factura proformă – documentul primit de Client/Cumpărător pe email după plasarea comenzii în site sau transmis manual de către un operator al magazinului pentru comenzile de produse care nu se regăsesc în oferta online. Factura proforma nu este un document fiscal și nu ține loc de factură fiscală care se livrează fie împreună cu coletul, fie prin email după expedierea comenzii.

2.27. Factura – este un document contabil emis de furnizor către Client/Cumpărător. Pentru Comenzile Online, Factura se trimite electronic de către best-horeca.ro la adresa de email menționată de Cumpărător în Contul sau aceasta se transmite împreună cu coletul.

2.28. Cost de livrare – costul aferent transportului, calculat în funcție de dimensiunile și greutatea produselor comandate. Informații referitoare la costul de livrare regăsiți atât în procesul de lansare a comenzii cât și în Coșul meu, în momentul finalizării comenzii.

2.29. Notele de transport (awb-uri sau avize de expediție) – documente care însoțesc coletele livrate prin curier rapid sau curier propriu. Aceste înscrisuri nu reprezintă documente fiscale și nu țin loc de factură fiscală.

2.30. Garanția legală de conformitate – protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a Vânzătorului față de consumator că, fară solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

2.31. Garanția comercială – orice angajament asumat de Vânzător/Producător față de consumator, prevăzut în certificatul de garanţie sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde specificaţiilor sau oricărei alte cerinţe care exceede garanția legală. Garanția comercială nu afectează garanția legală pentru lipsa de conformitate sau alte garanții legale, de care beneficiază toate produsele comercializate, așa cum sunt stabilite de legea română în vigoare.

2.32. Certificatul de garanție – documentul ce însoțește bunurile ce beneficiază de o garanție comercială, unde este cazul, în care sunt cuprinse mențiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului, elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, modalitățile de asigurare a garanției – întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea și adresa Producătorului/Vânzătorului și ale unității specializate de service.

2.33. Recenzie / Review – evaluare a Produselor redactată de către Client/Cumpărător/Utilizator pe baza experienței personale.

2.34. Rating – o clasificare a gradului de mulțumire față de un produs bazată pe evaluarea dată de Cumpărător / Client / Utilizator, din care reiese aprecierea personală a acestuia din urmă privind calitatea, aspectul sau performanța produsului. Rating-ul este exprimat sub forma de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Ratingul este afișat deasupra review-ului scris de Cumpărător / Client / Utilizator asupra unui Bun sau Serviciu.

2.35. Specificații – caracteristicile, detaliile și/ sau descrierile privind Bunurile și Serviciile așa cum sunt prezentate pe site (de exemplu materialele, greutatea, dimensiunile etc.).

Modul de calcul al zilelor

2.36. Toate termenele (exprimate în zile) menționate în prezentele termene și condiții se interpretează drept termene exprimate în zile calendaristice.

2.37. Dacă un termen exprimat în zile se calculează din momentul în care intervine un eveniment sau se realizează un act (de exemplu ziua în care are loc livrarea, ziua în care are loc confirmarea comenzii etc.), ziua în cursul căreia a avut loc acest eveniment sau se realizează acest act nu se ia în seamă la calculul termenului.

2.38. În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, Vânzătorul va prelungi termenul până la următoarea zi lucrătoare.
3. Dreptul aplicabil, locul de executare, instanța competentă

3.1. La achiziția unor produse sau servicii de la Vânzătorul best-horeca.ro prin intermediul funcției „TRIMITE COMANDA” și bifarea acordului privind acceptarea prezentelor termene și condiții a magazinului online de la adresa „www.best-horeca.ro”, se aplică prezentele termene și condiții, cu excepția cazurilor în care au fost stipulate în mod expres alte condiții.

3.2. Raporturile juridice născute intre best-horeca.ro și Utilizatori/Clienți/Cumpărători sunt guvernate de legislația română.

3.3. Contractul este redactat în limba romană.

3.4. Indicație conform regulamentului de soluționare a litigiilor din tranzacții online:

Conform legislației în vigoare, best-horeca.ro are obligația de a indica persoanelor consumatori existența platformei europene de soluționare online a litigiilor, care poate fi folosită pentru soluționarea litigiilor, fară implicarea unei instanțe. Pentru realizarea acestei platforme este responsabila Comisia Europeană.
Platforma europeană de soluționare online a litigiilor poate fi găsită aici: http://ec.europa.eu/odr.

3.5. best-horeca.ro pune la dispoziția clienților următoarele modalități de contact și reclamație, inclusiv un sistem de conciliere internă pentru orice probleme legate de best-horeca.ro: telefonic la numărul 0723 293 680 sau pe e-mail la adresa vanzari@best-horeca.ro. Ulterior primirii reclamației, Vânzătorul va analiza situația și va prezenta Clientului/Cumpărătorului un răspuns sau potențiale modalități de soluționare a problemei survenite.

3.6. Eventualele litigii apărute intre best-horeca.ro și Clienți / Cumpărători se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

3.7. Dacă Clientul este profesionist în sensul Codului Civil, persoana juridică de drept public sau orice entitate de drept public sau privat cu sau fară scop lucrativ (denumit în continuare „profesionist”), se stabilește sediul best-horeca.ro ca loc de executare a prestației și a eventualelor pretenții de executare.
4. Informații despre serviciul best-horeca.ro online, produsele comercializate și disponibilitatea acestora

4.1. best-horeca.ro depune toate eforturile ca informațiile disponibile pe Site, inclusiv descrierea Produselor și a Serviciilor, precum și prețurile listate, să fie corecte și complete. Cu toate acestea, din motive de natură obiectivă sau care țin de erorile umane, procesul de actualizare a informațiilor relevante din cadrul Site-ului poate cunoaște întârzieri. În asemenea situații, best-horeca.ro va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care se constată faptul că astfel de erori influențează Comanda/Contractul încheiat, Vânzătorul va notifica Clientul/Cumpărătorul în cel mai scurt timp, pentru reconfirmarea Comenzii/Contractului sau anularea acestuia.

4.2. best-horeca.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Produse și/sau Servicii apărute în afara sferei de control best-horeca.ro în cadrul interfeței online sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii (prețuri care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu), cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, daca este cazul, în termen de 14 zile.

4.3. Clientul/Cumpărătorul trebuie să aibă în vedere faptul că achiziționarea produselor la distanță oferă o experiență diferită față de cea realizată într-un magazin. În special, Clientul/Cumpărătorul/Ultilizatorul trebuie să ia act de următoarele:

i. Setările monitorului / ecranului dispozitivului utilizat pentru accesarea site-ului diferă de la dispozitiv la dispozitiv, astfel că este posibil ca nuanțele/culorile Produselor, astfel cum sunt prezentate pe Site, să fie diferite în realitate;
ii. Fotografiile și imaginile de pe Site au rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului și a detaliilor incluse, trebuie citită cu atenție descrierea corespunzătoare a Produsului;

iii. Este posibil ca imaginile ilustrate în cadrul Site-ului să prezinte accesorii sau componente care nu fac parte integrantă din Produsul dorit și comandat și drept urmare nu se vor regăsi în pachetul livrat ca urmare a înregistrării Comenzii online. Pentru o descriere exactă a Produsului și a detaliilor incluse, trebuie citită cu atenție descrierea corespunzătoare a Produsului;

Dimensiunile și forma Produselor pot fi diferite în realitate față de modul în care apar în imaginile disponibile pe Site, însă best-horeca.ro furnizează informații complete privind dimensiunile Produselor în descrierile prezentate pentru fiecare Produs în parte. Este responsabilitatea Clientului/Cumpărătorului să verifice daca dimensiunile indicate a fiecărui Produs sunt corespunzătoare scopului pentru care acesta a fost achiziționat;

4.4. best-horeca.ro ia toate masurile pentru a se asigura că informațiile referitoare la disponibilitatea produselor în stoc sunt corecte, însă din motive ce țin de dinamica stocurilor și momentul înregistrării plăților, există cazuri în care produsul să nu mai fie disponibil în stoc pentru a putea fi livrat. În astfel de situații, best-horeca.ro va informa Clientul în cel mai scurt timp, pentru anularea Comenzii/Contractului, stabilirea unui nou termen de livrare sau, după caz, opțiunea de a cumpără un alt Produs de o calitate și la Preț echivalent cu cele solicitate.

4.5. best-horeca.ro poate publica pe site informații despre bunuri și/ sau servicii și/ sau promoții practicate de către acesta sau de oricare alt terț cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

4.6. Orice link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor terțe părti, dacă este cazul, postate pe Site sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar best-horeca.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri web.

4.7. best-horeca.ro are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Produselor și / sau Serviciilor, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fară notificare prealabilă. Vânzătorul nu va fi responsabil pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a comercializării online a Produselor și/sau Serviciilor, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor imperative pe care legea le recunoaște consumatorilor. De asemenea, Comenzile înregistrate și cu privire la care s-a încheiat în mod valabil un contract cu best-horeca.ro conform acestor Termene și Condiții, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de best-horeca.ro, cu excepția cazurilor în care operațiunile de modificare, suspendare sau încetare derivă din cauze exoneratoare de răspundere în materie contractuala, cum ar fi, dar fără a se limita la, forță majoră.

4.8. Pentru motive justificate best-horeca.ro, își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/ sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/ Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al best-horeca.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor mai sus menționate.

4.9.Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresa de email menționată la secțiunea ”Contact” din site și detaliate la punctul 1.7. din prezentele termene și condiții.

4.10. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, best-horeca.ro își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor/Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

4.11. În cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client/Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la: comisioane de plată cu cardul sau comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care sunt percepute de banca emitentă a cardului. Responsabilitatea pentru astfel de acțiuni sunt numai Clientul/Cumpărătorul.

4.12. După achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Clientului/Cumpărătorului i se poate cere prin email înscrierea unui review (recenzie) legat de bunul/serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Client/Cumpărător în Cont sau la adresa de email folosită de acesta la momentul realizării comenzii, după caz. În acest fel, Clientul/Cumpărătorul poate contribui la informarea altor posibili Clienți/Cumpărători de pe site. Vânzătorul nu este responsabil de informațiile cuprinse în review-uri/recenzii.

4.13. Produsele care nu se află în stoc permanent, precum și cele care sunt prezente doar în cataloagele offline ale vânzătorului, pot fi aduse pe comandă specială. Pentru acestea se va achita un avans, reprezentând între 50-100% din valoarea bunului achiziționat.

4.14. Disponibilitatea Bunurilor va fi afișată pe Site după cum urmează:

i. “în stoc”– bunul exista în stoc;
ii. “precomandă”– Bunul nu este disponibil în stoc și, pentru moment, Vânzătorul nu are informații despre disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului. În cazul înregistrării unei Comenzi pentru un Bun care are în dreptul lui “la comandă”, unul dintre operatorii de vânzări va verifica disponibilitatea produsului în stocul furnizorului și va contacta Clientul/Cumpărătorului pentru a îi comunica disponibilitatea Bunului;
iii. “stoc epuizat”– Bunul nu mai este disponibil în stoc.
5. Comandă online

5.1. Efectuarea unei Comenzi online, se poate realiza în două moduri:

i. ulterior înregistrării în Site, prin crearea unui cont pe site-ul www.best-horeca.ro și adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în ”Coș”, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres;
ii. fără a fi înregistrat pe site, respectiv fără a fi creat un cont în site, prin adăugarea de Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în ”Coș” urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres.

5.2. În ambele situații, comanda poate fi transmisă doar dacă sunt completate câmpurile obligatorii (adresa de email, datele privind de livrarea și facturarea), bifarea modalității de plată dorită de cumpărător și bifarea căsuței din stânga declarației „Am citit si sunt de acord cu termeni și conditii site-ului web”. Documentul privind Termenii și condițiile este format ca link, astfel încât cumpărătorul să poată accesa întregul conținut al acestuia prin simpla apăsare/simplul click pe acesta.

5.3. În vederea efectuării unei comenzi online este necesară comunicarea unei adrese de email valide și a unui număr de telefon pentru corespondența și comunicarea cu Cumpărătorul/Clientul.

5.4. Prin înregistrarea unei comenzi în site, Cumpărătorul/Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic/email) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

5.5. În cazul în care Clientul își creează un cont pe site-ul www.best-horeca.ro („Cont”), Clientul își alege la înregistrare o parola, cu ajutorul căreia se poate loga pe viitor. Clientului îi revine obligația de a ține secretă parola și de a nu o transmite mai departe. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul are motiv să creadă că parola să este cunoscută de alte persoane, este obligat să o schimbe imediat. Este responsabilitatea Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului să se asigure că informațiile privind contul creat pe Site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terti.

5.6. Înregistrarea este permisă exclusiv persoanelor juridice și persoanelor fizice majore, ambele având capacitatea deplină de exercițiu.

5.7. După crearea unui Cont de Client, este posibilă utilizarea funcțiilor aferente acestuia, în limita cadrului pus la dispoziție de best-horeca.ro. Nu exista însă un drept asupra acestui serviciu suplimentar, iar disponibilitatea nu este garantată. În momentul în care Clientul solicită ștergerea datelor sale de Client și/sau a Contului sau de Client, utilizarea contului nu mai este posibilă.

5.8. Introducerea Produselor și/sau Serviciilor pe Secțiunea ”Favorite” în cadrul Site-ului sau în Coșul de cumpărături nu reprezintă o rezervare de Produs și/sau Serviciu și nu creeează nicio obligație pentru best-horeca.ro față de Client/Cumpărător.

5.9. Ulterior desemnării Produselor și/sau Serviciilor ce se doresc a fi comandate online, Clientul/Cumpărătorul vă completa/confirma datele solicitate în cadrul interfeței online, va vizualiza sumarul Comenzii online inițiate și va accesa etapa finală în efectuarea Comenzii online prin selectarea modalității de plată, bifarea căsuței din stânga mențiunii ”Am citit si sunt de acord cu termeni și conditii site-ului web” și prin selectarea butonului ”PLASEAZĂ COMANDA”.

5.10. Comenzile nefinalizate prin apăsarea butonului “PLASEAZĂ COMANDA” și bifarea acordului cu privire la prevederile Termenelor și Condițiilor nu echivalează cu plasarea Comenzii online și nu creează nicio obligație pentru best-horeca.ro de a proceda la rezervarea și/sau pregătirea și/sau livrarea și/sau executarea Produselor, respectiv a Serviciilor aflate în sumarul de Comandă.

5.11. După apăsarea butonului „PLASEAZĂ COMANDA”, Clientul/Cumpărătorul primește din partea best-horeca.ro pe e-mail o confirmare automată a primirii comenzii. Acceptarea Comenzii se face prin transmiterea unei notificări de confirmare și expediere a comenzii prin email.

5.12. Comenzile se procesează în timpul programului de lucru a best-horeca.ro, respectiv de luni până vineri între orele 08:00-17:00, cu excepția zilele de sărbătoare legală.

5.13. Primirea comenzii și confirmarea comenzii reprezintă două etape diferite, respectiv:

i. primirea comenzii este comunicarea realizată de Cumpărător cu privire la intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site. Acesta etapă este realizată ulterior plasării unei comenzi pe site.
ii. confirmarea comenzii este acceptarea de către Vânzător a comenzii transmise de cumpărător, marcată de momentul primirii de către cumpărător, prin mijloace de comunicare la distanță (telefonic, sms, whatsapp, etc.), a unei notificări privind confirmarea comenzii sau de momentul primirii de către cumpărător a unei notificări privind expedierea produsului, după caz.

5.14. Încheierea Contractului are loc la momentul în care best-horeca.ro acceptă oferta/comanda numai dacă și imediat ce best-horeca.ro confirmă expedierea produsului printr-o notificare de expediere, confirmare comunicată cumpărătorului prin poșta electonică, telefonic sau prin SMS. Prin excepție, încheierea Contractului are loc atunci când și dacă best-horeca.ro solicită Clientului/Cumpărătorului plata, după ce acesta din urmă a apăsat butonul „Plasează Comanda”, prin furnizarea acestuia un link către un prestator de servicii de plată online corespunzător pentru efectuarea plățîi.

5.15. Prin finalizarea Comenzii, Clientul/Cumpărătorul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.16. Prin finalizarea Comenzii, Clientul/Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară comunicarea cu Clientul/Cumpărătorul.

5.17. O comandă poate fi anulată până în momentul primirii unui email de confirmare/expediere a comenzii din partea best-horeca.ro referitoare la procesarea comenzii. În vederea anulării unei comenzi Clientul/Cumpărătorul trebuie să contacteze un operator best-horeca.ro în cel mai scurt timp telefonic la numărul 0723 293 680 sau pe e-mail la adresa vanzari@best-horeca.ro.

5.18. Orice erori survenite la comanda efectuată de client pot fi corectate în termen de maximum 24 de ore de la lansarea comenzii sau până la procesarea acesteia. În acest sens, Clientul/Cumpărătorul poate să anuleze comanda prin contactarea un operator best-horeca.ro în cel mai scurt timp telefonic/whatsapp la numărul 0723 293 680 sau pe e-mail la adresa best-horeca.ro. Ulterior primirii de către Client/Cumpărător a emailul prin care se confirmă expedierea comenzii, respectiv ulterior încheierii contractului, remedierea erorilor se poate realiza exclusiv cu acordul best-horeca.ro.

5.19. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/ sau serviciilor din Comanda sau termenul de livrare. În cazul modificării cantității de Bunuri și/ sau Servicii din Comanda sau a termenului de livrare, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la acest aspect la adresa de e-mail sau la numărul de telefon furnizat la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată, dacă este cazul.

5.20. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Client/Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/ Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Clientului/Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului și a costului de livrare, după caz, în termen de maxim 14 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

5.21. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fară nicio obligație ulterioară a vreunei părti față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

i. Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plații online;
ii. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de best-horeca.ro, în cazul plații online;
iii. Datele furnizate de către Client/Cumpărător pe site sunt incomplete și/sau incorecte;
iv. Produsul comandat nu există în stoc fizic și nu poate fi adus spre livrare în timp util.

5.22.În situația în care plasarea unei comenzi online nu este posibilă din cauza unor probleme tehnice, Cumpărătorul are posibilitatea de a comanda telefonic/whatsapp Produse și Servicii, la numărul 0723 293 680 sau pe e-mail la adresa vanzari@best-horeca.ro de luni până vineri, între orele 08:00 – 17:00, cu excepția zilelor de sărbătoare legală.

5.23. Etapele efectuării unei Comenzi telefonice:

i. Operatorul best-horeca.ro va prelua comanda Cumpărătorului de Servicii și/sau Produse prin intermediul telefonului; În cazul în care Vânzătorul este cel care apelează telefonic consumatorul în vederea încheierii unui contract la distanță, Vânzătorul își face cunoscută identitatea la începutul conversației cu consumatorul și, dacă este cazul, face cunoscută identitatea persoanei în numele căreia a efectuat apelul telefonic și specifică scopul comercial al apelului.

ii. În vederea preluării Comenzii, operatorul best-horeca.ro va solicita Cumpărătorului date privind nume, prenume, număr de telefon și adresa de e-mail precum și informațiile privind Produsele și/sau Serviciile dorite a fi achiziționate prin telefon.

iii.În situația în care cumpărătorul a optat pentru plata cu cardul, best-horeca.ro va transmite acestuia pe e-mail un link de plată aferent Comenzii telefonice agreate.
Plata Comenzilor telefonice pentru care s-a optat plata cu cardul se va efectua prin accesarea link-ului de plată transmis pe e-mail, în LEI cu cardul online;

iv.Cumpărătorul va accesa și va efectua plata în termen de maxim 24 de ore de la expedierea link-ului de plată mai sus menționat, în caz contrar Comanda telefonică va fi anulată. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul are nevoie de mai mult timp pentru a studia termenele și condițiile, acesta poate solicita Vânzătorului să îi comunice link-ul de plata ulterior finalizării lecturării acestora.

v. best-horeca.ro va procesa Comanda telefonică după confirmarea plății.

Comenzilor telefonice le sunt aplicabile prezentele termene și condiții.

5.25. Informațiile prezentate pe site, precum prețuri, stocuri, sunt considerate Oferte. Prin plasarea unei comenzi, Cumpărătorul acceptă oferta, însă încheierea contractului la distanță se va face cum este indicat la punctul 5.14 din prezentele Termene și Condiții.
6. Facturare – plată

6.1. Prețurile afișate în cadrul site-ului www.best-horeca.ro sunt exprimate în lei (RON) și reprezintă prețuri totale, prin urmare conțin deja taxa pe valoare adăugată (TVA).

6.2. Prețul produsului afișat pe pagina acestuia nu conține costul livrării. Acest cost al livrării va fi indicat separat la sumarul comenzii (afișat prin apăsarea iconiței ”Coș”) și la finalizarea comenzii.

6.3. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată, după caz, sunt specificate în confirmarea de primire a comenzii, în confirmarea efectivă a comenzii / în confirmarea expedierii comenzii, comunicate prin email-ul cumpărătorului, fie telefonic de către un reprezentat al Vânzătorului.

6.4. Modalitățile de plată sunt următoarele:

i. plata online cu cardul, prin sistemul securizat Netopia Payments;

ii. ordin de plată/transfer bancar**;

**În cazul alegerii acestei modalități de plată, livrarea produselor se va face după încasarea contravalorii comenzii.

iii. plata ramburs*** cu numerar, efectuată atunci când se livrează comanda;

***Anumite tipuri de produse pot necesita plata în avans pentru a putea fi livrate pe curier specializat care nu are opțiunea de încasare ramburs. În aceste cazuri, în procesul de prelucrare comanda, un operator vă va transmite toate informațiile necesare pentru efectuarea plății prin telefon, email sau alt mijloc de comunicare.

Conform noilor reglementări, la livrare sau prin ridicare de la sediu, plățile se pot face în limita unui plafon zilnic de 5.000 de lei de către o persoană juridică, PFA, II, IF, liber profesioniști sau persoane fizice. Pentru comenzile care depășesc această sumă, vă rugăm să contactați Vânzătorul pentru a stabili o variantă diferită de plată.

iv. plata în magazin.

6.5. Pentru plata prin card, datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului nu vor fi accesibile best-horeca.ro și nici nu vor fi stocate de Vânzător sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizație a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

6.6. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul dispozitivelor mobile care au această facilitate.

6.7. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele sale. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

6.8. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile/Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze în mod corect toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Vânzătorul nu este responsabil pentru informațiile greșite de facturare transmise de Cumpărător. Corectarea/modificarea datelor poate fi realizata în condițiile precizate la punctul 5.17 și 5.18 din prezentele Termene și Condiții.

6.9. Pentru o corecta emiterea facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont. Orice erori survenite la comanda efectuată de client pot fi corectate în termen de maximum 24 de ore de la lansarea comenzii sau până la procesarea acesteia.

6.10.Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de best-horeca.ro în format fizic atașată coletului cu produsele comandate, sau electronic prin poșta electronică, la adresa de email menționată de Client/Cumpărător în Contul său sau la adresa de email folosită la plasarea comenzii, după caz.

6.11.Prin transmiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin transmiterea acestora prin intermediul poștei electronice, la adresa de email menționată în Contul sau/adresa de email specificată la momentul plasării comenzii sau în format fizic atașată coletului cu produsele comandate, după caz. best-horeca.ro și Clientul/Cumpărătorul sunt de acord prin prezentele Termene și Condiții că Facturile vor fi transmise pe cale electronică, semnarea și stampilarea acestora neconstituind elemente obligatorii.

6.12.În cazul în care aceste informații nu vă sunt transmise mai mult de 48 (patruzeci și opt) de ore prin email, vă rugam să ne sesizați acest aspect pe adresa de email: vanzari@best-horeca.ro.

6.13.În cazul plății online cu cardul/plata online, cu card de credit sau card de debit, debitarea sumei aferente se va face imediat, iar expedierea produselor se va face imediat după procesarea comenzii. În cazul transferului bancar expedierea produselor se va face după încasarea de către best-horeca.ro a contravalorii produselor. Procesarea plăților online cu cardul de debit sau credit se face cu Netopia Payments.

6.14.În toate cazurile, înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă, Vânzătorul va solicita consimțământul explicit din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară față de prețul stabilit anterior.
7. Avansuri

7.1. Avansul este cuantumul achitat de către Client/Cumpărător în una din următoarele situații:

i. Produsul comandat va intra în producție conform specificațiilor clientului.

ii. Se face o comandă specială la producător pentru produsul ales. De regulă, acest tip de produse nu sunt de serie, se aduc doar pe comanda specială, iar pentru lansarea comenzii la producător este necesar un avans.

iii. Valoarea produselor depășește limita admisă de plata cu numerar și produsul nu poate fi achitat integral curierului în momentul livrării. Conform prevederilor legale, pragul este de 5.000 RON. În acest caz, diferența de preț va fi achitată în avans prin transfer bancar.

7.2. Cuantumul avansului în situațiile prevăzute la punctul 7.1. variază în funcție de natura produsului, iar valoarea acestuia este între 50-100% din valoarea totală a produsului/produselor.

7.3. Plata către best-horeca.ro se va face prin transfer bancar, pe baza unei facturi proforme transmise de către un operator al Site-ului sau pe baza facturii proforme recepționate în urma unei Comenzi plasate în site. În cazul facturii proforme emise automat în urma Comenzii în Site, este recomandat să așteptați confirmarea telefonică sau prin email din partea unui operator best-horeca.ro.

7.4. Factura proformă nu reprezintă o obligativitate a Site-ului pentru disponibilitatea produsului, nu reprezintă o confirmare a comenzii sau acceptarea contractului la distanță. Ea are rol orientativ și nu are valoare fiscală.

7.5. Imediat după efectuarea transferului, se va emite o factură fiscală de avans care va fi transmisă Clientului/Cumpărătorului de către un operator al best-horeca.ro prin email.

7.6. Termenul de livrare pentru bunurile comandate prin achitarea unui avans diferă în funcție de producător, țara de origine a produselor și de circumstanțe independente de Site. Un termen de livrare aproximativ vă poate fi oferit pe baza cererii de ofertă de către un reprezentant al Site-ului.

7.7. Conform legii, respectiv art. 18 din OUG nr. 34/2014, cu excepția cazului în care Vânzătorul și Consumatorul au convenit altfel cu privire la momentul livrării, Vânzătorul livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către consumator, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului. În cazul în care Vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de a livra produsele în momentul convenit cu consumatorul sau în termen de 30 de zile de la încheierea contractului, consumatorul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanțelor. În cazul în care profesionistul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, consumatorul are dreptul, după caz, la rezoluțiunea sau rezilierea contractului.

7.8. Pentru întârzieri de livrare mai mari de 14 zile, Clientul/Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract, fără penalizări și fără a-i fi imputate despăgubiri. Rambursarea avansului se va face în maximum 14 zile de la notificarea retragerii în contul din care a fost făcut transferul inițial.

7.9. Față de politica de retur, așa cum este ea prezentată în prezentul document și, de asemenea, pe domeniul site-ului la adresa: Politica Retur, retragerea din Contract după achitarea avansului se poate face doar în condițiile stipulate la punctul 7.8 atât de către clienți persoane fizice, cât și juridice.

7.10. Produsele achitate cu avans aflate în situațiile de la punctele 7.1. (i) și 7.1. (ii) se consideră că intra sub incidența art. 16 din OUG nr. 34/2014, respectiv furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar și sunt considerate produse la care nu se poate invoca dreptul de retragere.
8. Livrarea bunurilor

8.1. Livrarea bunurilor se realizează printr-un serviciu de curierat sau printr-o companie de transport/ casa de expediție. Timpul de livrare depinde de Produsul comandat/Produsele comandate și este indicat estimativ de best-horeca.ro înainte de încheierea Contractului.

8.2. Curier Rapid – pentru produsele compatibile și în aria de acoperire a curierului (Sameday, Fan Courier, DPD, etc).

8.3. Livrarea bunurilor se efectuează exclusiv pe teritoriul României, la adresa de livrare indicată de Client.

8.4. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare – note de transport (awb/aviz de expediție).

COSTURILE DE LIVRARE

8.5. Costul de transport prin curier rapid este:

13,99 RON cu TVA inclus, pentru livrare la adresa dorita (transport standard pentru plata online, fără ramburs la livrare) + 5 RON cu TVA inclus (care se adaugă la transportul standard, dacă se alege opțiunea cu plata ramburs la livrare);
10 RON cu TVA inclus, pentru livrare la lockerul FANbox ales (transport standard pentru plata online, fără ramburs la livrare) + 5 RON cu TVA inclus (care se adaugă la transportul standard, dacă se alege opțiunea cu plata ramburs la livrare).

* Transportul este gratuit, adica nu se percepe taxa de transport la comenzile a caror valoare este de minim 500 RON (TVA inclus).

8.6. În funcție de particularitățile produsului, respectiv greutatea, dimensiunea și caracteristicile acestuia, și adresa unde acestea se vor livra, costurile de livrare pot varia. Cumpărătorul va fi informat cu privire la costul livrării anterior confirmării comenzii.

8.7. Comenzile cu valoare mai mare de 5.000 RON nu pot fi livrate cu opțiunea de plată ramburs. În cazul acestora, Clientul/Cumpărătorul poate opta pentru plasarea mai multor comenzi a produselor astfel încât fiecare comandă plasată să se încadreze în acest plafon, situație care poate genera costuri suplimentare de transport care vor fi suportate de Client/Cumpărător.

8.8. Anumite tipuri de produse pot necesita plata în avans pentru a putea fi livrate pe curier specializat care nu are opțiunea de încasare ramburs. În aceste cazuri, în procesul de prelucrare comanda, un operator vă va transmite, prin telefon, email sau alt mijloc de comunicare, toate informațiile necesare pentru efectuarea plății.

8.9. Comenzile volumetrice se pot expedia în sistem paletizat, oriunde în țară, iar costul de transport poate varia în funcție de destinație, greutatea mărfii și numărul de paleți necesari. Costul de transport pentru aceste comenzi va fi comunicat Clientului/Cumpărătorului în momentul confirmării comenzii finale. Aceste costuri suplimentare, ce decurg din adresa de livrare, greutatea mărfii și numărul de paleți, sunt în sarcina Clientului/Cumpărătorului.

8.10.În cazul în care, din motive imputabile Clientului/Cumpărătorului (cum ar fi, dar fară a se limita la: refuzul de primire a coletului, absența de la adresa de livrare comunicată, refuzul achitării contravalorii coletului), Bunurile trebuie livrate în mod repetat sau printr-o metoda de livrare diferita de cea solicitată inițial prin Comanda, Cumpărătorul are obligația de a suporta toate costurile ocazionate de livrările repetate.

8.11.Transportul pentru produse volumetrice, livrate pe palet, a produselor ce cântăresc peste 20 kg și/sau care au o dimensiune externă mai mare de 2 metri, a produselor atipice, a produselor periculoase, a produselor fragile etc. se face până la adresa menționată, fară a putea fi duse până în apartament/casa/imobil. Curierul nu poate asigura manipularea produselor până în apartament/casa/imobil, în astfel de situații produsele vor fi descărcate și plasate la marginea trotuarului. Daca nu s-a convenit în alt mod, transportul printr-un serviciu de curierat sau casa de expediție presupune livrarea mărfii pe drumuri circulabile cu camionul până la locul de descărcare la vehicul, nu însă și transportul până la locul de utilizare sau de depozitare.

8.12.Produsele vor fi descărcate de către transportator și plasate la marginea trotuarului, cu excepția produselor agabaritice, voluminoase sau supradimensionale care nu pot fi manipulate cu mijloacele din dotare ale camionului și care necesită asistență din partea Clientului/Cumpărătorului sau a persoanei desemnată de acesta în acest sens. Pentru transportul mărfurilor de la punctul descărcării până la locul montajului / depozitării, vă recomandam să aveți personal/ajutor care să vă ajute la manipularea acestora.

8.13.Transportul coletelor va fi asigurat pe străzi pe care este posibil accesul și întoarcerea autocamioanelor, cât și acolo unde acestea pot parca și utiliza mijloacele de descărcare din dotare (lift, liza) în condiții de siguranță, fară a bloca sau a îngreuna traficul. Transportul nu este asigurat în zone în care drumurile sunt greu accesibile (pământ, piatră) sau accesul camioanelor este restricționat.

8.14.Coletele trimise prin curier rapid, ce cântăresc sub 20 kg și/sau care au o dimensiune externă mai mică de 2 metri și care nu sunt atipice, sunt livrate până în fața ușii (până în apartament/casa/imobil), cu condiția ca adresa de livrare furnizată de către Client/Cumpărător să conțină etajul și numărul apartamentului. Produsele vor fi livrate la adresa menționată de cumpărător, iar costul de livrare este cel menționat înainte de finalizarea comenzii.

a. Timpul de livrare

8.15. Livrarea coletelor prin serviciu de curierat și/sau casa de expediție se face de luni până vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare legală.

8.16. Livrările standard se fac, în mod obișnuit, în 24-72 ore (1-3 zile lucrătoare) de la predarea coletului curierului și poate crește în funcție de zona de livrare, în special în localitățile care nu se află în aria de acoperire a firmei de curierat.

8.17. Produsele care nu se află în stoc la momentul confirmării comenzii (expuse pe site cu mențiunea ”precomandă”), sunt livrate ulterior întării acestora în stoc, în condițiile expuse mai sus, Clientul/Cumpărătorul fiind informat cu privire la o data estimativă de vânzare.

8.18. În cazul în care profesionistul nu și-a îndeplinit obligația de a livra produsele în momentul convenit cu consumatorul sau în termen de cel mult 30 de zile la data încheierii contractului, consumatorul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanțelor. În cazul în care profesionistul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, consumatorul are dreptul, după caz, la rezoluțiunea sau rezilierea contractului.

8.19. Punctul 8.18 nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care livrarea în termenul convenit de comun acord este esențială având în vedere toate circumstanțele existente la încheierea contractului sau în cazul în care consumatorul informează profesionistul, pe un suport durabil înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la o dată precizată este esențială. În aceste cazuri, dacă Vânzătorul nu livrează produsele în momentul convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la pct. 8.18., consumatorul are dreptul, după caz, la rezoluțiunea sau rezilierea contractului.

8.20. La rezoluțiunea sau, după caz, la rezilierea contractului, Vânzătorul va rambursa toate sumele plătite în temeiul contractului de către consumator și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care consumatorul a comunicat profesionistului decizia sa de terminare a contractului.

b. Daune de transport, vicii

8.21.Pentru toate livrările, în cazul deteriorării vizibile a coletului sau a ambalajului, Clientul/Cumpărătorul sau persoana delegată cu primirea comenzii trebuie să verifice integritatea conținutului împreună cu delegatul companiei prestatoare de servicii de curierat, urmând ca rezultatul să fie notat într-un proces verbal încheiat de către acesta.

Serviciul „Deschide coletul la livrare” este poate fi disponibil contra-cost la solicitarea Clientului și este valabil atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Acest serviciu oferă posibilitatea Clientului/Cumpărătorului de a verifica daca produsul este intact, nu și posibilitatea de a verifica tehnic (testa/proba/monta/asambla) produsul.

Daca în urma deschiderii coletului Clientul/Cumpărătorul consideră că produsul comandat nu este în stare perfectă de livrare și prezintă semne de lovire, zgârieturi sau alte probleme de tip estetic, acesta trebuie să refuze comanda. Pentru a refuza comanda Clientul/Cumpărătorul trebuie să completeze un Proces verbal de constatare, în prezența curierului, în momentul livrării. Procesul verbal NU mai poate fi completat după plecarea curierului.

8.22. În cazul în care livrarea se face cu un transportator specializat care nu permite opțiunea ”Deschidere la livrare”, clientul poate reclama către magazin deteriorarea produselor în termen de 1 oră de la momentul recepției. După acest termen, reclamațiile nu mai pot fi luate în considerare.

Semnarea documentelor de recepție implică acceptarea produsului ca fiind în stare intactă în momentul livrării.
Dacă livrarea este acceptată cu semnătură de primire, orice reclamație ulterioară privind integritatea produselor nu mai poate fi luată în considerare.

În cazul acestor colete există posibilitatea perceperii de taxe suplimentare dacă destinația nu se află în aria de acoperire cu kilometri suplimentari 0 a curierului.

8.23. best-horeca.ro își rezervă dreptul de a restricționa livrarea unor categorii de produse apreciate ca voluminoase în anumite regiuni din Romania. În cazul în care adresa de livrare indicată în procesul de comandă se află în afara ariei de livrare, Clientul/Cumpărătoul va fi contactat în vederea anulării comenzii, iar contravaloarea acesteia va fi returnată în cel mai scurt timp posibil, prin metoda de plată utilizată în momentul plasării comenzii, cu excepția cazului în care s-a convenit, de comun acord, o altă modalitate de restituire.

8.24. best-horeca.ro își rezervă dreptul de a restricționa livrarea produselor în localități / zone în care există restricții de circulație sau interacțiune dispuse de autorități (de exemplu, instituirea de măsuri de carantinare zonală). Dacă, în urma plasării comenzii, se constată că zona / localitatea se află în carantina sau este supusă din partea autorităților altor măsuri restrictive care pot afecta buna desfășurare a procesului de livrare, clientul/cumpărătorul va fi contactat în vederea anulării comenzii, iar contravaloarea acesteia va fi returnata în cel mai scurt timp posibil, prin metoda de plată utilizată în momentul plasării comenzii, cu excepția cazului în care nu s-a convenit, de comun acord, o altă modalitate de restituire.
9. Transferul proprietății bunurilor

9.1. Conform Art. 20 din OUG 34/2014, în cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele către consumator, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar aceasta opțiune nu a fost oferită de către profesionist, fară a aduce atingere drepturilor consumatorului față de transportator.
10. Dreptul de retragere

10.1.Dreptul de retragere se asigură exclusiv clienților/cumpărătorilor persoane fizice.

10.2.Clientul/Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fară a suporta alte costuri decât cele de livrare a returului.

10.3.Potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

10.4.Costurile de returnare sunt suportate de către Client/Cumpărător, conform legii.

10.5.În cazul în care Clientul/ Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în interiorul termenului legal de retragere din contract, acesta trebuie să returneze produsul împreună cu ambalajul original al acestuia, nedeteriorat, cu etichetele inițiale intacte, cu toate accesoriile primite, certificatul de garanție, manualele de utilizare a produsului și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. Prin etichete se înțelege orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care conține elemente de identificare a produsului și care însoțește produsul sau este aderent la ambalajul acestuia (de exemplu etichetele care ilustrează clasa energetica de consum al produsului, etichetele care ilustrează numele producătorului, etichetele care ilustrează impactul asupra mediului, etc.).

10.6. Clientului/Cumpărătorului, atunci când își exercită dreptul de retragere din contract, trebuie să returneze bunul în ambalajul original nedeteriorat, protejat prin infoliere cu folie din plastic sau ambalat într-o altă cutie din carton și împreună cu toate accesoriile acestuia și eventualele cadouri ce l-au însoțit. Lipirea de etichete, tăierea, ruperea sau orice alt mod de deterioarare a ambalajului original al produsului poate conduce la diminuarea valorii acestuia. Desfacerea ambalajului original al produsului prin tarierea sigiliilor cutiei, respectiv pe de-a lungul benzii adezive, în vederea deschiderii normale a cutiei sau tăierea ambalajului din plastic (în cazul produselor ce nu vin ambalate în cutie de carton), nu reprezintă o deteriorare a ambalajului.

10.7. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Clientul/Cumpărătorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic. În cazul deteriorării produsului, best-horeca.ro își rezervă dreptul de a compensa diminuarea valorii produsului rezultată din manipularea acestuia de către Client/Cumpărător, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor cu plățile primite de la Client/Cumpărător.Clientul/Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționarii Bunurilor.

10.8. Pentru transparență și claritate, din prețul total al Bunului returnat, Vânzătorul poate reține o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Bunului în proporție de 0%-50% din valoarea inițială a Bunului, după caz. Valorea finală fiind stabilită în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și/sau a manoperei de recondiționare/igenizare sau că diferență dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicată către Clientului/Cumpărătorului ulterior recepționării, verificării și evaluării Bunurilor returnate.

10.9.Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură/folosire excesivă, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.

10.10. Pentru a putea face dovada diminuării valorii produselor ce a rezultat din acțiunile Clientului/Cumpărătorului (acțiuni diferite de cele ce sunt necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor), la momentul primirii coletului de retur, Vânzătorul procedează verificarea manuală, în fața camerelor de luat vederi, integritatea și starea produselor returnate.

10.11. Dacă intervine retragerea din contract, toate plățile primite de la cumpărător, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că s-a ales de către client/cumpărător o altă modalitate de livrare față de livrarea standard propusă de best-horeca.ro) vor fi returnate în termen de 14 zile calendaristice din ziua în care best-horeca.ro a primit de la cumpărător comunicarea privind retragerea din contract sau potrivit art. 10.12. din prezentele Termene și Condițîi.

10.12. Restituirea sumei reprezentând prețul bunului pentru care s-a exercitat dreptul de retragere poate fi amânată până la momentul la care Vânzătorul primește bunul/bunurile returnate sau până la momentul la care Clientul/Cumpărătorul furnizează Vânzătorului dovada că a trimis bunul/bunurile înapoi, în funcție de care termen este mai scurt.

10.13. Costurile de transport plătite pentru comandă vor fi restituite în cazul în care sunt returnate toate produsele comandate. În cazul este returnată doar o parte din produse, restituirea costurilor de transport inițiale este exclusă.

10.14. Vânzătorul va returna sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului prin metoda aleasă de Client/Cumpărător, specificată în formularul de retur sau în declarația neechivocă privind decizia sa de retragere.

a. Procedura efectuării returului

10.15. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea:

i. completa online formularul de retur ce se regăsește pe site-ul www.best-horeca.ro la secțiunea ”Retur”;
ii. face orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract. În această situație Clientul/Cumpărătorul va trebui să furnizeze Vânzătorului informații suficiente în vedere indentificării comenzii, a Cumpărătorului/Clientului și a modalității de restituire a sumei. Cererea de retur formulată prin telefon/whatsapp, fără documentarea acesteia sau prezentarea produsului, în vederea returului, nu reprezintă o declarație neechivocă de retragere.

10.16. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul optează pentru informarea Vânzătorului cu privire la retragerea din contract prin completarea formularului de retur pus la dispoziție pe site-ul Vânzătorului, Clientul/Cumpărătorul va completa acest formular. Daca în cuprinsul formularului de retur sunt câmpuri completabile pentru care clientul/cumpărătorul nu are informația la îndemăna, acesta poate completa respectivele câmpuri cu valoarea ”0”. Însă, este important a sublina faptul că pentru a se putea efectua returul, Clientul/Cumpărătorul trebuie să furnizeze un minim de informații în vederea identificării comenzii pentru care se exercită dreptul de retur al unui bun, a identității Clientului/Cumpărătorului, a unei modalități de comunicare cu acesta și a informațiilor privind contul bancar în care urmează a se efectua restituirea, după caz. Informațiile necesare în vederea identificării comenzii și procesarea cererii de retur sunt următoarele:

i. numele pe care a fost plasată comandă;
ii .adresa de email;
iii. numărul de telefon;
iv. modalitatea de compensare, respectiv restituirea sumei sau schimbarea produsului;
v. contul bancar pentru returnarea contravalorii produselor, după caz;
vi. indicativul produsului pe care vrei să îl returnezi.

10.17. Ulterior completării formularului de retur și a comunicării acestuia către Vânzător sau ulterior comunicării neechivoce de către Client/Cumpărător a deciziei sale de retragere, Clientului/Cumpărătorului îi revine obligația de a expedia produsul către Vânzător în decurs de 14 zile calendaristice din ziua în care Clientul/Cumpărătorul a informat Vânzătorul cu privire la retragerea din prezentul contract. Termenul se consideră respectat daca bunul/bunurile au fost expediate către Vânzător înainte de scurgerea celor 14 zile.

10.18. Adresa la care Clientul/Cumpărătorul trebuie să expedieze coletul este:

Destinatar: BEST HORECA SRL

Adresa: Str. Depozitului 48 C, sector 3, București

10.19. Produsele returnate prin curier rapid NU se vor trimite cu RAMBURS!

10.20. În vederea identificării rapide de către Vânzător a returului, la predarea coletului către curier, Clientul/Cumpărătorul poate să se asigure că numărul comenzii aferent bunului returnat este notat pe colet/pe AWB sau este notat pe un suport de hârtie aflat în interiorul coletului (scris olograf/de mână sau printat pe hârtie).

10.21. Produsele voluminoase livrate inițial paletizat se vor depozita pe palet și se vor asigura corespunzător în vederea efectuării returului.

10.22. Produsele se pot returna si fizic la magazinul de prezentare, impreuna cu bonul fiscal sau factura primita. Se poate solicita schimbarea lor sau returnarea contravalorii. Atentie: contravaloarea produselor nu va fi rambursata cash, ci va fi transferata in contul bancar trecut pe formularul de retur.

b. Bunuri/ servicii și clienți/ cumpărători pentru care nu se asigură dreptul de retragere
i. Contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat la cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
ii. Furnizarea de bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea lor pe parcursul perioadei de retragere;
iii. Furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
iv. Furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau expiră rapid;
v. Furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
vi. Furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare inseparabil amestecate cu alte elemente.

10.23. De asemenea, nu fac obiectul denunțării unilaterale a contractului produsele deteriorate excesiv de către cumpărător, produsele care prezintă defecțiuni din culpa cumpărătorului, precum și cele ale căror piese au fost înlocuite de către cumpărător.

10.24. De asemenea, nu fac obiectul denunțării unilaterale a contractului produsele fabricate la comanda sau personalizate in mod clar la cererea clientului.

10.25. Dreptul de retragere stabilit de legislația română în favoarea consumatorilor este de 14 zile calendaristice.
11. Garanții

11.1.Garanțiile se împart în două categorii, respectiv garanția legală de conformitate (denumită în continuare ”Garanția legală”) și garanția comercială.

Garanția legală de conformitate este protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator că, fară solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, daca acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului.
Garanția comercială este orice angajament asumat de Vânzător/Producător față de consumator, prevăzut în certificatul de garanţie sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde specificaţiilor sau oricărei alte cerinţe care exceed garanția legală.

11.2.ÎN TOATE CAZURILE, garanția legală de conformitate nu este afectată de eventuala garanție comercială oferită.

11.3.best-horeca.ro declară pe propria răspundere că produsele comercializate prin magazinul online www.best-horeca.ro sunt originale și respectă cerințele referitoare la protecția vieții, sănătății, securității muncii și protecției mediului, în conformitate cu HG 1022/2002 și HG 457/2003.

11.4.Răspunderea vânzătorului privind garanția legală este angajată daca lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, pentru persoane fizice și 1 an pentru persoane juridice, calculat de la data livrării produsului.

11.5.Produsele cumpărate prin intermediul magazinului online www.best-horeca.ro pot beneficia de garanția comercială obișnuită a fiecărei mărci/producător în parte, după caz. Astfel, fiecare produs va fi însoțit de certificatul de garanție comercială al producătorului (dacă este cazul). Garanția comercială nu afectează garanția legală pentru lipsa de conformitate sau alte garanții legale, de care beneficiază toate produsele comercializate, așa cum sunt stabilite de legea română în vigoare.

11.6.În cazul Bunurilor vândute de best-horeca.ro, certificatele de garanție comercială sunt emise de către Producător.

11.7. Pentru a beneficia de garanție Clientul poate comunica Vânzătorului problemele întâmpinate pe diferite canale de comunicare disponibile (email). În situația în care Clientul/Cumpărătorul optează pentru acest tip de comunicare, acesta trebuie să menționeze: numele de pe care s-a plasat comanda, adresa de email, numărul de telefon la care poate fi contactat, numărul comenzii, produsul în cauza și problemele întâmpinate. Cererile ce vin însoțite de poze/filmări cu probleme pot să fie prelucrate mai rapid de către operatorii Vânzătorului, de aceea este recomandată comunicarea acestora.

11.8. Mai multe informații se găsesc pe site-ul Vânzătorului la rubrica “Politica de retur“.
12. Dreptul de proprietate intelectuala și industriala

12.1.Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice/dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a best-horeca.ro și a furnizorilor săi, fiind protejate de legislația aplicabilă drepturilor de autor.

12.2.Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea/distribuirea/publicarea/transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de best-horeca.ro, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea semnelor care semnifică dreptul de autor al best-horeca.ro asupra Conținutului, precum și participarea la transferul/vânzarea/distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea, afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al best-horeca.ro, prin încheierea unui acord de utilizare distinct.

12.3.Clientul/Cumpărătorul poate copia, tranfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Termenilor și Condițiilor.

12.4.În cazul în care best-horeca.ro oferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi în conformitate cu prevederile acordului.

12.5.Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prevederile Termenilor și Condițiilor sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
13. Confidențialitate

13.1.Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

13.2.Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parti nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fară consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

13.3.Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestrictionat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care le-ați transmis prin intermediul Site-ului.
14. Publicitate

14.1.Newsletterele best-horeca.ro sunt transmise prin intermediul partnerilor specializați și agreați de best-horeca.ro. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

14.2.În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client poate fi modificată în orice moment, prin contactarea best-horeca.ro în acest sens la numărul de telefon 0723 293 680, sau folosirea link-ului Dezabonare din corpul Newsletterului.

14.3.Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.
15. Răspundere

15.1.Vânzătorul nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul/Cumpărătorul sau oricare tertă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii sau pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

15.2.Este interzisă utilizarea acestui site web sau a subdomeniilor acestuia în scopul introducerii în mod deliberat de viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt, de asemenea, interzise încercările de acces neautorizat la acest site web sau la subdomeniile acestuia, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătură cu acest site web.

15.3.Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor Clienții/Cumpărători/Utilizatori/Vizitatorii se angajează să nu atace acest site web sau subdomeniile acestuia prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare a distribuirii/accesării serviciului. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauza vă fi raportata autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și vă poate determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest site web.

15.4. best-horeca.ro depune toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe pagina sa web, însă nu poate garanta că Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fară viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conțin erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alti factori similari. În cazul sesizării unei astfel de situații, best-horeca.ro va face tot posibilul să remedieze, în cel mai scurt timp, astfel de probleme.

15.5.Orice persoană fizică/juridică sau entitate folosește Site-ul pe riscul propriu, best-horeca.ro nefiind în niciun fel responsabilă pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

15.6.Astfel, este în interesul tuturor utilizatorilor să se asigure că au instalate sisteme adecvate de apărare, menite să protejeze calculatorul de viruși și/sau orice alt conținut dăunător.

15.7.Eventuale link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor terțe părți, dacă este cazul, postate pe Site sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar best-horeca.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri web.

15.8. best-horeca.ro va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a datelor de autentificare, parolei și a tuturor celorlaltor detalii în legătură cu contul creat pe Site, în conformitate cu Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, este responsabilitatea Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului să se asigure că informațiile privind contul creat pe Site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terti. Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor sunteți de acord să informați Vânzătorul în cel mai scurt timp posibil dacă aveți, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului este în pericol.

15.9. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizații conținutului și/sau la data plasării comenzii.

15.10. Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

15.11. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către best-horeca.ro, aceștia fiind opozabili Clienților/Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-lui se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.
16. Înscrierea de review-uri, comentarii, întrebări și răspunsuri

16.1. Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunea “Recenzii”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

16.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

16.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunea menționată, se angajează să respecte următoarele reguli:

i. să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
ii. să folosească doar limba romană. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;
iii. să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
iv. să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
v. să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site, fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
vi. să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
vii. să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
viii. să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;
ix. să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul că mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

16.4.Vânzătorul publică atât Review-urile negative, cât și Review-urile pozitive. Vânzătorul va elimina Review-urile care nu respectă cerințele prevăzute la art. 16.3. din prezentele Termene și Condiții.

16.5.Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina daca încalcă Termeni și Condiții Site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea și evaluarea acestora de către Vânzător.

16.6.În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunea “Recenzii”.

16.7.Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul Site-ului: https://www.best-horeca.ro/contact. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

16.8.Review-urile sunt redate pe pagina produsului în două moduri:

– Însoțite de mențiunea ”Achiziție verificată”, care semnifică faptul că review-ul este publicat de către un Cumpărator care a achiziționat Produsul din platforma Vânzătorului, fiind precizată, de asemenea, data achiziției acestui produs de către Cumpărătorul ce a plasat recenzia;

– Neînsoțite de mențiunea ”Achiziție verificată” , care semnifică faptul că review-ul este publicat de către un Utilizator care nu a achiziționat Bunul/Serviciul prin intermediul platformei Vânzătorului sau acesta din urmă nu are informații despre această achiziție.

16.9. Review-urile sunt afișate în ordine cronologică descendentă, primul review din listă fiind ultimul trimis de către un Cumpărător / Client / Utilizator.

16.10. Vânzătorul precizează în mod expres faptul că doar Review-ul însoțit de mențiunea ”Achiziție Verificată” este o recenzie plasată de către un Cumpărător care a achiziționat efectiv Bunul de pe site-ul best-horeca.ro. Este responsabilitatea Cumpărătorilor, Clienților și Utilizatorilor să se asigure că vor lua în considerare acest aspect atunci când citesc Review-urile Bunurilor.
17. Prelucrarea datelor cu caracter personal

17.1. BEST HORECA SRL certifică faptul că va respecta dispozițiile legislației aplicabile, în special Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care abroga Directiva 95/46 / CE (denumit în continuare “Regulamentul privind datele cu caracter personal”).

17.2. best-horeca.ro este un brand care aparține unei companii înregistrate în Romania responsabilă având sediul social în Str. Depozitului 48 C, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/503/2011, având Codul de identificare fiscala RO27921791.

17.3.Conform cerințelor dispozițiilor legale aplicabile, best-horeca.ro are obligația de a prelucra datele personale pe care ni le furnizezi în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

17.4.Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de livrare, adresa/ detalii IP sau detalii de facturare și plată.

17.5.Scopul colectării datelor este: procesarea Comenzilor, oferirea suportului necesar în vederea procesării/ preluării unei Comenzi, informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, funcționalitatea Site-ului, evaluarea Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a Bunurilor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistica, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului. Prelucrarea datelor cu carcater personal se realizează pentru executarea contractului. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, de exemplu pentru furnizarea Newsletter-ului, se realizează numai în baza consimțământului dumneavoastră, iar cele privind funcționarea Site-ului și privind funcționarea Site-ului pot fi prelucrare și în temeiul interesului legitim al best-horeca.ro.

17.6.Datele cu caracter personal furnizate pentru newsletter vor fi încărcate în Mailchimp care va acționa ca un împuternicit pentru best-horeca.ro. Mailchimp operează livrarea newsletter-ului.

17.7.Datele cu caracter personal pot fi furnizate către următorii furnizori de servicii: Netopia Payments (furnizori de servicii de plată online), Fan Curier, Sameday, DPD (furnizori de servicii de curierat), Saga (furnizor de soft facturare și gestiune), Google Analytics și Facebook Pixel (furnizori analiza trafic site), dacă este necesar pentru furnizarea serviciilor prestate de aceștia.

17.8. De asemenea, informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către autorități publice (de ex., Parchet, Poliție, instanțe judecătorești), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

17.9. Datele cu caracter personal furnizate pentru procesarea Comenzilor și care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documentele care se anexează acestora vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani, conform art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015. Datele cu caracter personal furnizate pentru procesarea Comenzilor și care nu sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documentele care se anexează acestora vor fi stocate pe o perioada de 3 ani, termenul de prescripție. După aceasta perioadă, aceste date vor fi distruse.

17.10. Datele cu caracter personal furnizate pentru furnizarea Newsletter-elor vor fi stocate doar pe perioada în care Newsletter-ele se livrează sau până când ne solicitați dezabonarea.

17.11. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, depune o plângere la autoritatea de supraveghere competenta, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamenul privind protecția datelor cu caracter personal.

17.12. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și transmise la adresa de e-mail: vanzari@best-horeca.ro puteți solicita, în mod gratuit, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate și acces la datele cu caracter personal prelucrate, conform dispozițiilor legale. În cazul în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, best-horeca.ro poate: fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate, fie să refuze să dea curs cererii.

17.13. Site-ul poate folosi cookie-uri, iar pentru mai multe detalii, poate fi consultată secțiunea privind Politica de Cookie-uri din prezentul Document sau disponibila la adresa: Despre Cookies.

17.14. Mai multe despre politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi citite accesând pagina Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
18. Politica de cookies

18.1. Prezenta Politica privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet https://www.best-horeca.ro.

18.2. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către best-horeca.ro în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

18.3. Un “internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de “browser cookie” sau “HTTP cookie” ori pur și simplu “cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

18.4. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex. Edge, Firefox, Chrome).

18.5. Cookie-urile odată instalate au o durată de existentă determinată, rămânând “pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

18.6. Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului și conținutul/valoarea cookie-ului.

18.7. Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

18.8. Cookie-urile sunt utilizate de prezentul domeniu pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte, după cum urmează:

i. îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării / utilizării acesteia de către utilizatori;
ii. furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizata aceasta pagina de internet către best-horeca.ro, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
iii. anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate;

18.9. Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează aceasta pagină de internet, BEST HORECA SRL poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Durata de viață a cookie-urilor

18.10. Durata de viață a cookie-urilor poate varia în funcție de scopul pentru care este plasat. Exista următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

Cookie-uri de sesiune – este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
Cookie-uri persistente/fixe – este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștergerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Cookie-urile plasate de terți

18.11. Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către best-horeca.ro, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți.

18.12. Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți:

Google Analytics
Facebook Pixel

18.13. În ceea ce privește serviciile externe care plasează cookie-uri (third party) în momentul navigării pe site-ul best-horeca.ro, scopul acestora este de marketing, analiza a traficului sau alte personalizări.

18.14. Domeniul best-horeca.ro folosește etichete pentru remarketing (Remarketing Tag) și coduri de conversie primite de la Google AdWords și Web Trends Analytics și sunt colectate cookie-uri din partea terțelor părti.

18.15. Eticheta pentru remarketing Google colectează cookie-uri pentru a afișa anunțuri în website-urile rețelei Google Display și în Google Search. Atunci când Vizitatorii vizitează o pagină a website-ului care conține un remarketing tag, cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adăugat unei liste pentru remarketing. O listă pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru remarketing.

18.16. Google AdWords folosește aceste cookie-uri pentru a afișa anunțuri sponsorizate în website-urile rețelei Google Display și în Google Search Vizitatorilor care au vizitat website-ul www.best-horeca.ro.

18.17. În cazul în care vizitatorii website-ului best-horeca.ro nu sunt de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google, aceștia pot dezactiva afișarea anunțurilor prin Managerul preferințelor anunțurilor administrat de Google.

18.18. Partenerii noștri nu vor colecta informații personale cum ar fi nume, adresa de email, adresa poștală sau număr de telefon.

18.19. Vizitatorii website-ului best-horeca.ro care nu sunt de acord cu utilizarea modulelor cookie de către partenerii noștri de publicitate, pot dezactiva afișarea anunțurilor folosind setările sau plugin-urile oferite de browserul preferat.

Cookie-urile folosite prin intermediul www.best-horeca.ro

18.20. Prin utilizarea / vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

Cookie-uri de performanță a paginii de internet;
Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;

iii. Cookie-uri pentru geotargeting;

Cookie-uri de înregistrare;
Cookie-uri pentru publicitate;
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

18.21. Cookie-uri de performanță – Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesara.

18.22. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor – Aceste cookie-uri ne informează daca un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat / utilizat aceasta pagina de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

18.23. Cookie-uri pentru geotargeting – Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

18.24. Cookie-uri pentru înregistrare – Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest fapt. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectata opțiunea “păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

18.25. Cookie-uri pentru publicitate – Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectivului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Ele sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.

Oprirea cookie-urilor

18.26. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

18.27. Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume. Cu toate acestea, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va fi adaptata preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

18.28. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, de regulă, în secțiunea “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

18.29. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

i. Setări Cookie pentru Google Chrome
ii. Setări Cookie pentru Mozilla Firefox
iii. Setări Cookie pentru Apple Safari
iv. Setări Cookie pentru Microsoft Edge

18.30. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugam să vă adresați la: vanzari@best-horeca.ro.
19. Forță majoră

19.1. Nici una din părți nu vq fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

19.2. Dacă în termen de 14 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.